Ocelové vypalovadlo

Ocelové vypalovadlo

Vypalovadlo pro ohřev v ohni