Eloxovaný hliník

Eloxovaný hliník

sada "eurotabulí"